Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Конкурс туралы қайта хабарландыру

Автор: admin от 23-06-2016, 16:30, посмотрело: 318

12  

Мектепкедейінгі білім беру   
ұйымдарында, жетімбалалар мен ата
-аналарының қамқорлығынсыз қалған
балаларғабілім беру ұйымдарында
тәрбиеленуші және білімалушы  
балаларды тамақтандыруды қамтамасыз
етуге байланысты тауарларды сатып алу
қағидаларына 4-қосымша     

нысан

 

Конкурс туралы хабарландыру

 Алматы қаласы Білім басқармасының"Есту қабілеті нашар балаларға арналған арнайы(түзету) №137 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі , Алматы қ., Айманова көш. 212 үй, e-mail: 137sad@mail.ru

конкурстыұйымдастырушыныңатауы, пошталықжәнеэлектрондық

Мекен-жайлары)

 

Мемлекеттікмекемелердіңұйымдық-құқықтықнысанындақұрылғанмектепкедейінгібілімберуұйымдарында, жетімбалалармената-аналарыныңқамқорлығынсызқалғанбалаларғабілімберуұйымдарындатәрбиеленушіжәнебілімалушыбалалардытамақтандырудықамтамасызетугебайланыстытауарлардыжеткізушінітаңдаубойыншаконкурсөткізутуралыхабарлайды
азық – түлік__________________________________________________
                   (сатыпалынатынтауарлардыңатауы)

Тауар Алматы қаласы Білім басқармасының"Есту қабілеті нашар балаларға арналған арнайы(түзету) №137 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Алматы қ.,Айманова көш.,212 үй

                   (тауарлардыжеткізуорныкөрсетіледі)
      (конкурстыұйымдастырушыменсатыпалынатынтауарлардыңтолықтізбесі, оның саны жәнетолықерекшелігіконкурстыққұжаттамадакөрсетілуітуралысілтемелердікөрсетугежолберіледі)жеткізіледі.

     Тауарлардыжеткізудіңталапетілетінмерзімі: 01.08.2016 ж. Бастап 31.12.2016 ж. дейін.

     Конкурстыққұжаттаманыңталаптарынасәйкескелетінбарлықәлеуеттіөнімберушілерконкурсқажіберіледі.
     Конкурстыққұжаттамакөшірмелерініңтоптамасын 2016 жылғы«21» шілде 10.00 – гедейінгімерзімдіқосаалғанда(конкурстықөтінімдері бар конверттердіашуға 24 сағатқалғанғадейінуақытыжәнекүнінкөрсету)мына мекен-жай бойынша: Алматы қ.Айманова көш.  212 үй,  Оқу-тәрбие жөніндегі орынбасары кабинеті 09.00 –ден 17.00 – ге, үзіліс 13.00 – ден 14.00-ге (Дс-Сн дейін және/ немесе http://www.137.almatybala.kz/     интернет- ресурсынан  алуға болады.

 

     Конверткесалынғанконкурсқақатысуғаконкурстықөтінімдерді
әлеуеттөнімберушілер Алматы қаласы Білім басқармасының"Есту қабілеті нашар балаларға арналған арнайы(түзету) №137 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

              (конкурсты ұйымдастырушының атауын көрсету керек)

Мынамекен-жай бойынша: Алматы қ. Айманова  көш.  212үй,  Оқу-тәрбие жөніндегі орынбасары кабинеті

(толық мекенжайы, бөлменің № көрсету керек) жібереді.
      Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі:  2016 жы жылғы «21» шілде 10.00- ге (уақыты мен күнін көрсету керек)дейін.

   Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер әлеуеттөнімберушілерАлматы қаласы Білім басқармасының"Есту қабілеті нашар балаларға арналған арнайы(түзету) №137 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 2016 жылғы «21» шілде сағат 10.00-де (уақыты менкүні

көрсетілсін)мына мекен-жай бойынша:Алматы қ. Айманова  көш. 212 үй, ( муз.зал.) 2016 жылғы «21» шілде  сағат 10.00-де

(толықмекенжайы, бөлменің №, уақыты мен күні көрсетілсін) ашылады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға
болады: +7 (727) 74-08-75 (телефон нөмірін көрсету керек).

Konkurs-Drozhzhi-Dom.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 0)
Konkurs-Fasol-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 0)
Konkurs-gerkules-Dom.doc [157 Kb] (cкачиваний: 0)
Konkurs-dzhem-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 0)
Konkurs-Yogurt-Dom.doc [161 Kb] (cкачиваний: 0)
Konkurs-Moloko-sguschennoe-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 0)
Konkurs-Ryazhenka-Dom.doc [161,5 Kb] (cкачиваний: 0)
Konkursnaya-Col-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 0)
Konkursnaya-Krupa-kukuruznaya-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 0)
Konkursnaya-Krupa-perlovaya-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 0)
Konkursnaya-Specii-Dom.doc [159,5 Kb] (cкачиваний: 0)

Категория: открытый конкурс

 

Повторное объявление о конкурсе

Автор: admin от 23-06-2016, 16:21, посмотрело: 330

12
Приложение 4

к Правилам приобретения товаров,
 связанных с обеспечением
 питания детей, воспитывающихся
 и обучающихся в дошкольных
 организациях образования,
 организациях образования для

детей-сирот и детей, оставшихся
 без попечения родителей 

 

Объявление о конкурсе

Коммунальное Государственное Учреждение  «Специальный (коррекционный) ясли-сад №137 для детей с нарушениями слуха» Управления образования города Алматы, индекс 050057 г. Алматы, ул. Айманова 212, e-mail: 137sad@mail.ru

(наименование, почтовый и электронный адреса организатора конкурса)

объявляет о проведении конкурса по выбору поставщика товаров, связанных с обеспечением питания детей воспитывающихся и обучаюшихся дошкольных организациях образования, созданных в организационно-правовой форме государственных учреждений, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся безспопечения родителей:
  __________________________продукты питания______________________________________
     (наименование осуществляемых закупок товаров)

Товар доставляется:

в КГУ «Специальный (коррекционный) ясли-сад №137 для детей с нарушениями слуха» Управления образования города Алматы, г.Алматы, ул. Айманова 212
     Требуемый срок поставки товаров с 01.08.16 г. по 31.12.16 г.

 К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации, указанным в конкурсной документации.

Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до «21»  июля  2016 года включительно до 10.00 часов по адресу: г. Алматы ул. Айманова 212 кабинет заведующей с 9.00 до17.00 часов,перерыв на обед с 13.00 до 14.00 (Пн-Сб) после представления потенциальным поставщиком документа об оплате конкурсной документации(если оплата предусмотрена конкурсной документацией) и (или) на интернет-ресурс: www.137almatybala.kz Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные вконверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками КГУ«Специальный (коррекционный) ясли-сад №137 для детей с нарушениями слуха» Управления образования города Алматы по адресу: г.Алматыул.Айманова 212  кабинет заведующей. Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до «21»  июля  2016г, до 10.00 часов.

     Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться в КГУ «Специальный (коррекционный) ясли-сад №137 для детей с нарушениями слуха» Управления образования города Алматы, «21»  июля  2016 г., в 10.00 часов по следующему адресу: г.Алматыул. Айманова 212  кабинет заведующей
           Дополнительную информацию и справку можно получить по
телефону:+7 (727) 274-08-75

Konkurs-Drozhzhi-Dom.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 0)
Konkurs-Fasol-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 0)
Konkurs-gerkules-Dom.doc [157 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-dzhem-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 0)
Konkurs-Yogurt-Dom.doc [161 Kb] (cкачиваний: 2)
Konkurs-Moloko-sguschennoe-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 0)
Konkurs-Ryazhenka-Dom.doc [161,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Col-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 0)
Konkursnaya-Krupa-kukuruznaya-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 0)
Konkursnaya-Krupa-perlovaya-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Specii-Dom.doc [159,5 Kb] (cкачиваний: 0)

Категория: открытый конкурс

 

Протокол об итогах

Автор: admin от 23-06-2016, 11:43, посмотрело: 309

10

Prtokol-ob-itogah-konkursa-23.06.2016g.docx [502,08 Kb] (cкачиваний: 7)

 

Категория: открытый конкурс

 

Протокол о допуске

Автор: admin от 20-06-2016, 11:42, посмотрело: 308

9

Protokol-dopuska-ot-20.06.2016g.docx [291,23 Kb] (cкачиваний: 8)

 

Категория: открытый конкурс

 

протокол вскрытия конвертов

Автор: admin от 18-06-2016, 14:12, посмотрело: 328

9

 

Protokol-vkrytiya-ot-17.06.2016g-1.docx [446,43 Kb] (cкачиваний: 6)

 


 

 


 

 

Категория: открытый конкурс

 

Конкурс туралы хабарландыру

Автор: admin от 1-06-2016, 13:04, посмотрело: 404

9

Мектепкедейінгібілім беру
ұйымдарында, жетімбалалар мен ата
-аналарыныңқамқорлығынсызқалған
балаларғабілім беру ұйымдарында
тәрбиеленушіжәнебілімалушы
балалардытамақтандырудықамтамасыз
етугебайланыстытауарлардысатыпалу
қағидаларына 4-қосымша

нысан

Конкурс туралыхабарландыру

Алматы қаласы Білім басқармасының"Есту қабілеті нашар балаларға арналған арнайы(түзету) №137 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі , Алматы қ., Айманова көш. 212 үй, e-mail: 137sad@mail.ru

конкурстыұйымдастырушыныңатауы, пошталықжәнеэлектрондық

Мекен-жайлары)

 

Мемлекеттікмекемелердіңұйымдық-құқықтықнысанындақұрылғанмектепкедейінгібілімберуұйымдарында, жетімбалалармената-аналарыныңқамқорлығынсызқалғанбалаларғабілімберуұйымдарындатәрбиеленушіжәнебілімалушыбалалардытамақтандырудықамтамасызетугебайланыстытауарлардыжеткізушінітаңдаубойыншаконкурсөткізутуралыхабарлайды
азық – түлік__________________________________________________
(сатыпалынатынтауарлардыңатауы)

Тауар Алматы қаласы Білім басқармасының"Есту қабілеті нашар балаларға арналған арнайы(түзету) №137 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Алматы қ.,Айманова көш.,212 үй

(тауарлардыжеткізуорныкөрсетіледі)
(конкурстыұйымдастырушыменсатыпалынатынтауарлардыңтолықтізбесі, оның саны жәнетолықерекшелігіконкурстыққұжаттамадакөрсетілуітуралысілтемелердікөрсетугежолберіледі)жеткізіледі.

Тауарлардыжеткізудіңталапетілетінмерзімі: 01.07.2016 ж. Бастап 31.12.2016 ж. дейін.

Конкурстыққұжаттаманыңталаптарынасәйкескелетінбарлықәлеуеттіөнімберушілерконкурсқажіберіледі.
Конкурстыққұжаттамакөшірмелерініңтоптамасын2016 жылғы«17» маусым 10.00 – гедейінгімерзімдіқосаалғанда(конкурстықөтінімдері бар конверттердіашуға 24 сағатқалғанғадейінуақытыжәнекүнінкөрсету)мына мекен-жай бойынша: Алматы қ.Айманова көш. 212 үй, Оқу-тәрбие жөніндегі орынбасары кабинеті 09.00 –ден 17.00 – ге, үзіліс 13.00 – ден 14.00-ге (Дс-Сн дейін және/ немесеhttp://www.137.almatybala.kz/ интернет- ресурсынан алуға болады.

 

Конверткесалынғанконкурсқақатысуғаконкурстықөтінімдерді
әлеуеттөнімберушілер Алматы қаласы Білім басқармасының"Есту қабілеті нашар балаларға арналған арнайы(түзету) №137 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(конкурсты ұйымдастырушының атауын көрсету керек)

Мынамекен-жай бойынша: Алматы қ. Айманова көш. 212үй, Оқу-тәрбие жөніндегі орынбасары кабинеті

(толық мекенжайы, бөлменің № көрсету керек) жібереді.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі: 2016 жы жылғы «17» маусым 10.00- ге (уақыты мен күнін көрсету керек)дейін.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер әлеуеттөнімберушілерАлматы қаласы Білім басқармасының"Есту қабілеті нашар балаларға арналған арнайы(түзету) №137 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 2016 жылғы «17» маусым сағат 10.00-де (уақыты менкүні

көрсетілсін)мына мекен-жай бойынша:Алматы қ. Айманова көш. 212 үй,( муз.зал.) 2016 жылғы «17» маусым сағат 10.00-де

(толықмекенжайы, бөлменің №, уақыты мен күні көрсетілсін) ашылады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға
болады: +7 (727) 74-08-75 (телефон нөмірін көрсету керек).

Konkurs-Banan-Dom.doc [160 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkurs-Izyum-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkurs-Kartofel-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkurs-Myaso-govyadina-Dom.doc [160 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkurs-Pomidory-svezhie-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-Yachka-DOM.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-Drozhzhi-Dom.doc [156,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-Fasol-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-Kakao-Dom.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-Krupa-ovsyanaya-Dom.doc [156,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-Krupa-psheno-Dom.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-Moloko-fasovannoe-Dom.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 2)
Konkurs-Sahar-Dom.doc [157 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-Smetana-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 2)
Konkurs-Apelsiny-Dom.doc [159,5 Kb] (cкачиваний: 2)
Konkurs-Varene-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 2)
Konkurs-Vafli-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-Vermishel-Dom.doc [159,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-Goroh-Dom.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-Zelenyy-GOroh-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-Zelen-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-Kapusta-svezhaya-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-Kefir-Dom.doc [161 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-krupa-pshenichnaya-Dom.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-Tykva-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkurs-File-sudaka-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Muka-Dom.doc [160 Kb] (cкачиваний: 2)
Konkursnaya-Cok-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Col-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Cuhofrukty-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Cyr-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Detskoe-pechene-Dom.doc [160 Kb] (cкачиваний: 2)
Konkursnaya-Krasnyy-perec-krasnyy-specii-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Krupa-grechnevaya-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Krupa-perlovaya-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Limon-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Luk-repchatyy-Dom.doc [160,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-MAnka-Dom.doc [159,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Maslo-rastitelnoe-Dom.doc [159,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Maslo-slivochnoe-Dom.doc [160 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Moloko-koncentrirovannoe-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Morkov-Dom.doc [160,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Myaso-pticy-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Ogurcy-konservirovannye-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Ogurcy-svezhie-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-perec-bolgarskiy-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Pechene-slivochnoe-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-RIs-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Svekla-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Tvorog-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Tomat-pasta-Dom.doc [157 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Hleb-pshenichnyy-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 2)
Konkursnaya-Chay-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Chesnok-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Yayco-Dom.doc [160,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Konfety-karamel-Dom.doc [159,5 Kb] (cкачиваний: 1)
Konkursnaya-Yabloki-Dom.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 2)
Obyavlenie-KGU-ya-s-137-po-pitaniyu.docx [21,84 Kb] (cкачиваний: 4)

Категория: открытый конкурс

 

Объявление о конкурсе

Автор: admin от 1-06-2016, 13:00, посмотрело: 473

7

Приложение 4
к Правилам приобретения товаров,
связанных с обеспечением
питания детей, воспитывающихся
и обучающихся в дошкольных
организациях образования,
организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Объявление о конкурсе

Коммунальное Государственное Учреждение «Специальный (коррекционный) ясли-сад №137 для детей с нарушениями слуха»Управления образования города Алматы, индекс 050057 г. Алматы, ул. Айманова 212, e-mail: 137sad@mail.ru

(наименование, почтовый и электронный адреса организатора конкурса)

объявляет о проведении конкурса по выбору поставщика товаров, связанных с обеспечением питания детей воспитывающихся и обучаюшихся дошкольных организациях образования, созданных в организационно-правовой форме государственных учреждений, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся безспопечения родителей:
__________________________продукты питания______________________________________
(наименование осуществляемых закупок товаров)

Товар доставляется:

в КГУ «Специальный (коррекционный) ясли-сад №137 для детей с нарушениями слуха» Управления образования города Алматы, г.Алматы, ул. Айманова 212
(указывается место поставки товаров)

(допускается указание организатором конкурса ссылки о том, что полныйперечень приобретаемых товаров, их количество и подробнаяспецификация указаны в конкурсной документации).
Требуемый срок поставки товаров с 01.07.16 г. по 31.12.16 г.

К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающиетребованиям конкурсной документации, указанным в конкурснойдокументации.

Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до

«17»июня2016 года включительно до 10.00 часов
по адресу: г. Алматы ул. Айманова 212 кабинет заведующей с 9.00 до17.00 часов,перерыв на обед с 13.00 до 14.00 (Пн-Сб) после представления потенциальным поставщиком документа об оплате конкурсной документации(если оплата предусмотрена конкурсной документацией) и (или) на интернет-ресурс: www.137almatybala.kz(указать электронный адрес)

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные вконверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками КГУ«Специальный (коррекционный) ясли-сад №137 для детей с нарушениями слуха» Управления образования города Алматы

по адресу: г.Алматыул.Айманова 212 кабинет заведующей

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе
до «17» июня 2016г, до 10.00 часов.

(указать время и дату)

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться в КГУ «Специальный (коррекционный) ясли-сад №137 для детей с нарушениями слуха» Управления образования города Алматы, «17» июня 2016 г., в 10.00 часов
по следующему адресу: г.Алматыул.Айманова 212 кабинет заведующей
Дополнительную информацию и справку можно получить по
телефону:+7 (727) 274-08-75

Konkurs-Banan-Dom.doc [160 Kb] (cкачиваний: 8)
Konkurs-Izyum-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkurs-Kartofel-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkurs-Myaso-govyadina-Dom.doc [160 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkurs-Pomidory-svezhie-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkurs-Yachka-DOM.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkurs-Drozhzhi-Dom.doc [156,5 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkurs-Fasol-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 5)
Konkurs-Kakao-Dom.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkurs-Krupa-ovsyanaya-Dom.doc [156,5 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkurs-Krupa-psheno-Dom.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkurs-Moloko-fasovannoe-Dom.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 2)
Konkurs-Sahar-Dom.doc [157 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkurs-Smetana-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 2)
Konkurs-Apelsiny-Dom.doc [159,5 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkurs-Varene-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkurs-Vafli-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkurs-Vermishel-Dom.doc [159,5 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkurs-Goroh-Dom.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkurs-Zelenyy-GOroh-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkurs-Zelen-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkurs-Kapusta-svezhaya-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkurs-Kefir-Dom.doc [161 Kb] (cкачиваний: 2)
Konkurs-krupa-pshenichnaya-Dom.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkurs-Tykva-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkurs-File-sudaka-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkursnaya-Muka-Dom.doc [160 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkursnaya-Cok-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkursnaya-Col-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkursnaya-Cuhofrukty-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkursnaya-Cyr-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkursnaya-Detskoe-pechene-Dom.doc [160 Kb] (cкачиваний: 5)
Konkursnaya-Krasnyy-perec-krasnyy-specii-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkursnaya-Krupa-grechnevaya-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkursnaya-Krupa-perlovaya-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkursnaya-Limon-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkursnaya-Luk-repchatyy-Dom.doc [160,5 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkursnaya-MAnka-Dom.doc [159,5 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkursnaya-Maslo-rastitelnoe-Dom.doc [159,5 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkursnaya-Maslo-slivochnoe-Dom.doc [160 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkursnaya-Moloko-koncentrirovannoe-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkursnaya-Morkov-Dom.doc [160,5 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkursnaya-Myaso-pticy-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkursnaya-Ogurcy-konservirovannye-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkursnaya-Ogurcy-svezhie-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkursnaya-perec-bolgarskiy-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkursnaya-Pechene-slivochnoe-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkursnaya-RIs-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkursnaya-Svekla-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkursnaya-Tvorog-Dom.doc [158,5 Kb] (cкачиваний: 2)
Konkursnaya-Tomat-pasta-Dom.doc [157 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkursnaya-Hleb-pshenichnyy-Dom.doc [159 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkursnaya-Chay-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkursnaya-Chesnok-Dom.doc [158 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkursnaya-Yayco-Dom.doc [160,5 Kb] (cкачиваний: 4)
Konkursnaya-Konfety-karamel-Dom.doc [159,5 Kb] (cкачиваний: 3)
Konkursnaya-Yabloki-Dom.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 3)
Obyavlenie-KGU-ya-s-137-po-pitaniyu.docx [21,84 Kb] (cкачиваний: 5)

 

 

Категория: открытый конкурс